Timetable

 

-->>PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021<<--

Zajęcia różowe to zajęcia lokalne, zielone - zdalne, pomarańczowe - zdalne do wyboru, jasno pomarańczowe - lokalne do wyboru, a żółte to zajęcia z Drugiego Języka Romańskiego (podane poniżej).

KONSULTACJE prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach pracowników i doktorantów: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy lub w serwisie USOS: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Tabela z dokładnymi terminami oraz miejscami odbywania się zajęć z "DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO".

Prosimy mieć na uwadze, że numery sal wykładowych mogą ulec zmianie z powodu wciąż otwartych zapisów na zajęcia wybieralne.

Prosimy UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDĄ DO ZAJĘĆ zamieszczoną pod harmonogramem - należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które odbywają się w tym samym czasie dla wielu grup, a które prowadzi wielu nauczycieli naraz!

English

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)