HORARIO DE CLASES - HORAS DE CONSULTA

 

-->>PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2020/2021<<--

Wszystkie zajęcia w nadchodzącym semestrze są zaplanowane w formie zdalnej.

Przypisane sale dotyczą tylko i wyłącznie prowadzących, którzy poprowadzą je zdalnie z Instytutu.

 

KONSULTACJE prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach pracowników i doktorantów: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy lub w serwisie USOS: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Rozpiska 2JR

Prosimy UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDĄ DO ZAJĘĆ zamieszczoną pod harmonogramem - należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które odbywają się w tym samym czasie dla wielu grup, a które prowadzi wielu nauczycieli naraz!

Spanish