Aktualności

"MA THÈSE EN 180 SECONDES" - KONKURS DLA DOKTORANTÓW

 

Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję konkursu "Mój doktorat w 180 sekund" organizowanego dla regionu Europy Środkowej przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Stowarzyszeniem Romanistów Polskich „Plejada”. Uczestnicy mają do dyspozycji maksymalnie 3 minuty, aby w sposób pasjonujący przedstawić w języku francuskim swoją rozprawę doktorską.

Rejestracja trwa do 19 lutego 2022 pod adresem: https://okf.uw.edu.pl/fr/ma-these-en-180-secondes/ #MT180.

Więcej szczegółów w pliku PDF (do pobrania).

ZAJĘCIA W OKRESIE 24.01.2022-27.02.2022 ORAZ SESJA

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wprowadza się w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenie na odległość. Więcej szczegółów znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, organizacji sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

Szczegóły dotyczące sesji egzaminacyjnej przekażemy wkrótce.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja IFR

 

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ 2021/2022

 

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM - ROK AKADEMICKI 2021/2022

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), ustny, 9 i 10 lutego, godz. 9.00, sala 4.1; koordynator egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00, sala 4.1

Historia literatury francuskiej (ścieżka A i B), ustny, 7 lutego (przedtermin), 8 lutego, godz. 9.00, sala 3.10; dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr

egzamin poprawkowy 21 lutego, godz. 9.00,

GOJF – fonetyka (ścieżka A i B), pisemny, godz. 11.00, sale 2.2 i 2.4, dr Stefan Kaufman
egzamin poprawkowy: 23 lutego, godz. 11.00, sala 3.2

II rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 10 lutego, godz. 9.00, sala 2.2; koordynator egzaminu: dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00, sala 2.4

Literatura francuska - wykład (ścieżki A i B), ustny, 9 lutego -  sala 4.8, 14 lutego – sala 4.1,  15 lutego – sala 4.3, godz. 9.30, dr Tomasz Wysłobocki

egzamin poprawkowy: 24 lutego, godz. 11.00, sala 4.8

Język łaciński (ścieżka B) ) 10 lutego, pisemny, godz. 11:45, s. 2.4, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy 22 lutego godz. 12:00, p. 403 w SPNJO

III rok, studia licencjackie

PNJF, pisemny, 10 lutego, godz. 9.00, sala 3.2 i 3.8; koordynator egzaminu: dr Patrycja Krysiak
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00, sala 3.8

Literatura francuska, ustny, 14, 15 i 16 lutego, godz. 10.00,sala 4.8 dr Agata Sadkowska-Fidala 
egzamin poprawkowy: 25 lutego, godz. 10.00

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań językoznawczych, ustny, 9 i 14 lutego, godz. 9.00 – 14.00;  sala 3.1, dr hab. Witold Ucherek
egzamin poprawkowy:  21 lutego, godz. 9.00 – 10.00 

II rok, studia magisterskie

PNJF, pisemny, 14 lutego, godz. 9.00, sala 3.2; koordynator egzaminu: dr Monika Grabowska
egzamin poprawkowy 21 lutego, godz. 9.00, sala 3.2

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

Wiedza o Hiszpanii, termin uzgodniony z prowadzącą

II rok, studia licencjackie

GOJH – morfologia I, ustny, 9 lutego, godz. 12:00, sala 3.8, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy: 23 lutego, godz. 12:00

Zarys historii literatury hispanoamerykańskiej, pisemny,  termin uzgodniony z prowadzącym, dr hab. Marcin Kurek, prof. UWr

egzamin poprawkowy: 21 lutego, 17.15-18.45

 

III rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 9 lutego, godz. 9:00, sale 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga
14 i 15 lutego, godz. 9:00 – 13.00, ustny, sala 2.5

egzamin poprawkowy:

pisemny, 21 lutego, godz. 9:00, sala 2.5

ustny, 22 lutego, godz. 9:00, sala 2.5

 

GOJH – syntaksa pisemny, 10 lutego godz. 13:00, sala 2.2, dr Justyna Wesoła
egzamin poprawkowy: 18 lutego godz. 10:00, sala 3.2

I rok, studia magisterskie

Współczesne kierunki badań literackich, pisemny, 9 lutego, godz. 13:00, sale 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga

egzamin poprawkowy: 22 lutego, godz. 11:30, sala 2.5

ITALIANISTYKA

II rok, studia licencjackie

Język łaciński, termin uzgodniony z prowadzącym

II rok, studia licencjackie

Język łaciński, termin uzgodniony z prowadzącym

Przedmioty dowolnego wyboru, kształcenie modułowe: PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Arcydzieła sztuki hiszpańskiej, pisemny, 9 lutego, godz. 10.00, sala 4.3, dr Małgorzata Wyrzykowska
egzamin poprawkowy: 23 lutego, godz. 10.00

Dydaktyka j. francuskiego, pisemny, 15 lutego, godz. 9:00, sala 4.1, dr Monika Grabowska

egzamin poprawkowy: 22 lutego, godz. 9:00,

Dydaktyka j. hiszpańskiego, termin uzgodniony z prowadzącą

Pedagogika dla nauczycieli, pisemny, 10 lutego, godz. 13.00, sala 4.8, mgr Marzena Tkocz

egzamin poprawkowy: 23 lutego,  godz. 13.00.

Psychologia dla nauczycieli, pisemny,  21 stycznia,  godz. 12.45, sala 0.2,  mgr Magdalena Trzebińska
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącą

KOMIKS NA LEKCJACH FRANCUSKIEGO - WARSZTATY

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone wykorzystaniu komiksu na lekcjach języka francuskiego, które poprowadzi mgr Anna Dubaniowska. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 24 stycznia 2022 w godzinach 12.00-13.30 w sali 2.5.

Warsztaty mają charakter otwarty - mile widziane także osoby spoza IFR (po rejestracji mailowej u dr Moniki Grabowskiej: monika.grabowska@uwr.edu.pl).

ZMARŁA DR DANIELA OCHMANN

 

5 stycznia 2022 roku zmarła dr Daniela Ochmann, emerytowana wykładowczyni języka francuskiego w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w latach 1975-1977 była zatrudniona na stanowisku adiunkta w naszym Instytucie. Odeszła, zostawiając po sobie dobrą pamięć wśród współpracowników i studentów. 

Nekrolog na stronie IFR UJ

ZAJĘCIA OD 8 STYCZNIA - KOMUNIKAT DZIEKANA WF

 

Komunikat nr 1/2022 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 05 stycznia 2022 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filologicznym
w okresie od 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022
 

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie form nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 ustala się, co następuje:

Na Wydziale Filologicznym UWr:

1. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 wprowadza się organizację zajęć w formie zajęć w salach na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Zajęcia z lektoratów języka obcego, wychowania fizycznego oraz wykłady będą odbywały się w formie zajęć zdalnych.

2. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 wprowadza się organizację zajęć w formie zdalnej na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia.

3. Dyrektorzy Instytutów/Kierownicy Katedr mogą, po konsultacji z Dziekanem, podjąć decyzję o przeprowadzaniu od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 zajęć o charakterze warsztatowym w formie stacjonarnej/hybrydowej również na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia.

4. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi dopuszcza się realizację zajęć o charakterze ćwiczeniowym na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia w formie zajęć zdalnych. Decyzję o realizacji zajęć w tej formie podejmuje Dziekan Wydziału Filologicznego.

5. W okresie od dnia 8 stycznia 2022 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 w porozumieniu z kierownikiem Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego, wprowadza się dla doktorantów KDWF możliwość kształcenia w formie zdalnej. Forma odbywania zajęć wynika z uzgodnień między prowadzącym zajęcia a daną grupą zajęciową.

Dziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE OD DZIEKANA WF

Drodzy Członkowie Wspólnoty Akademickiej Wydziału Filologicznego UWr

Dear Members of the Academic Community of  the Faculty of Letters UWr

z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2022

składam Wszystkim Państwu

serdeczne życzenia dobrych, spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

Niechaj to będą dni pełne spokoju ducha, dobrych myśli i odpoczynku.

Wszystkiego Najlepszego!

On the occasion of the coming Christmas Days and New Year 2022

I wish you a good, peaceful Christmas and a Happy New Year.

Let these be days of peace of mind, good thoughts and rest.

All the Best!

Arkadiusz Lewicki

Dziekan / Dean

Wydział Filologiczny / Faculty of Letters UWr

Wrocław, 21.12.2021

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

 

Informujemy, że biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej w okresie przedświątecznym otwarta będzie codziennie w godz. 9:00-15:00.

W okresie 24.12.2021-2.01.2022 biblioteka pozostanie zamknięta. 

OFERTA SZKOLEŃ, STAŻY, WARSZTATÓW I SPOTKAŃ

 

Przedstawiamy OFERTĘ SZKOLEŃ, STAŻY, WARSZTATÓW I SPOTKAŃ DLA STUDENTÓW złożoną przez Radę Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego.

Studenci IFR, głównie studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, będą mogli skorzystać z oferty firm: Volvo Polska, Polski Związek Głuchych, Kadry Turystyki Sp. z o.o. oraz Shell Polska.

Zapisy na poszczególne wydarzenia odbędą się w styczniu 2022 r.

Osoba do kontaktu: dr Magdalena Maziarz magdalena.maziarz@uwr.edu.pl

 

RADA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne utworzone na mocy Uchwały Rady Wydziału Filologicznego UWr. Celem Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego jest wspieranie działań podnoszących jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Filologicznym UWr. Członkami Rady Interesariuszy Zewnętrznych WF są przedstawiciele instytucji publicznych i środowisk społeczno-gospodarczych, a członkostwo w Radzie jest dobrowolne i honorowe.

W ramach swoich działań Rada opiniuje nowe programy studiów na wszystkich kierunkach i specjalnościach, stopniach i trybach studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym UWr, zgłasza potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego oraz potrzeby w zakresie kształcenia określonych specjalistów, a także proponuje tematy prac dyplomowych.

Wydział Filologiczny współpracuje w ramach doskonalenia metod kształcenia poprzez wprowadzanie narzędzi i możliwości wynikających ze współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, tj. rozszerzanie oferty praktyk, staży dla studentów, organizacja warsztatów, szkoleń, wyjazdów studyjnych.

W ramach pozostałych inicjatyw Wydział Filologiczny i Rada Interesariuszy Zewnętrznych mogą tworzyć i realizować wspólne programy zatrudniania absolwentów Wydziału Filologicznego UWr oraz prowadzić wspólne przedsięwzięcia badawcze i inne.

KONKURS TŁUMACZENIOWY "TRADUCTEUR EN HERBE"

 

W sobotę 11 grudnia 2021 roku odbyła się w Instytucie Filologii Romańskiej VIII edycja konkursu tłumaczeniowego "Traducteur en herbe", w której wzięli uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu z oddziałami dwujęzycznymi (francusko-polskimi) pod opieką mgr Anny Natkaniec. Fragment tłumaczonego tekstu pochodził z książki Philippe’a Delerma, La première gorgée de la bière et autres plaisirs minuscules, Gallimard 1997.

Zwycięzców konkursu wyłoniło jury w składzie: Aleksandra Gazda (III FL), Natalia Skoczylas (III FL), Michał Frątczak (III FL), dr Stefan Kaufman oraz dr Patrycja Krysiak.

I miejsce : Amelia Kopacz, Anna Migocka, Iga Surkont 

II miejsce : Maja Kepińska, Wiktoria Marciniak, Nikola Szymończyk  

III miejsce : Maria Głowacka, Milena Stochmiałek, Zuzanna Wiewióra 

Przyznano również nagrody specjalne dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursie po raz trzeci. Byli to: Amelia Kopacz, Anna Migocka, Iga Surkont, Aleksandra Siwołowska, Angelika Ściana, Paweł Wierzbicki, Jan Kukieła, Paulina Omelaniuk i Martyna Czerkawska.  

Serdecznie gratulujemy! 

Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach prowadzonych przez dr Reginę Solovą „Dlaczego tłumacz nie zawsze ufa słownikom dwujęzycznym" i mgr Natalię Lazreg „Humor w tłumaczeniu audiowizualnym – challenge dla tłumacza”. 

Serdeczne podziękowania składamy mgr Annie Dubaniowskiej, wicedyrektor VIII LO, za pracę przy organizacji konkursu. 

Dziękujemy też studentom filologii francuskiej, którzy mieli okazję oceniać prace uczniów. 

W imieniu organizatorów,

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego i Zakład Translatologii

Notatkę przygotował: dr Aleksander Wiater 

SZTUKA DEZORIENTACJI. SPOTKANIE Z ALEKSANDREM TROJANOWSKIM

 

Zapraszamy na spotkanie z drem Aleksandrem Trojanowskim pt. "Sztuka dezorientacji", które poprowadzi dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2021 o godz. 18.00 w Księgarni Hiszpańskiej. Wstęp jest bezpłatny.

Czy rzeczywiście „wszystkie dzieła, które nie są arcydziełami, są mięsem armatnim” – jak pisał Robert Bolaño w powieści „2066”?

Między innymi na to pytanie 14 grudnia, podczas spotkania w Księgarni Hiszpańskiej, postarają się odpowiedzieć Justyna Ziarkowska oraz badacz i poeta Aleksander Trojanowski, którego nowo wydana monografia o sztuce dezorientacji w twórczości Bolaño jest przyczynkiem do rozmowy.

Monografia znalazła się wśród listopadowych premier Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Roberto Bolaño (1953-2003) to chilijski prozaik, Latynoamerykanin, Katalończyk z wyboru, nielegalny imigrant, poeta postawangardy, jeden z najważniejszych głosów najnowszej prozy języka hiszpańskiego. Wzbudzał – i wzbudza nadal – zainteresowanie czytelników, krytyków i badaczy na całym świecie. Fascynuje jako postać, której życie uwikłane było w dramatyczne wydarzenia historyczne drugiej połowy XX wieku. Jednak przede wszystkim budzi podziw jako autor dzieła literackiego podejmującego grę o najwyższe stawki i rzucającego wyzwanie czytelnikom, historii i współczesności.

Jakie są zasady gry, którą Bolaño prowadzi z odbiorcami swojej prozy? Dlaczego dezorientuje – zwodzi, wybija z przyzwyczajeń, rozbija schematy poznawcze? Monografia Aleksandra Trojanowskiego – „Sztuka dezorientacji. Humor, niejednoznaczność i gra w prozie Roberto Bolaño” pokazuje, że ten techniczny wymiar konstruowania narracji ma znaczenie głęboko etyczne. Bolaño konfrontuje swoich czytelników z problemami moralnymi, politycznymi, ideowymi w taki sposób, że stają się oni bezpośrednio i nieodwołalnie zaangażowani w rozstrzyganie tych dylematów.

Publikacja dostępna będzie bezpłatnie podczas spotkania oraz do pobrania ze sklepu internetowego Wydawnictwa.

https://wuwr.com.pl/sztuka-dezorientacji-spotkanie-z-aleksandrem-trojano...

DNI KULTURY QUEBECKIEJ | 15-16 GRUDNIA 2021

 

W imieniu Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy miłośników Quebecu i Kanady na spotkanie z literaturą i kulturą Kraju Klonowego Liścia. 15 i 16 grudnia 2021 r. odbędzie się cykl wykładów i prezentacji, w których specjaliści opowiedzą o głównych nurtach w literaturze oraz przedstawią ciekawe osobistości ze świata polityki, sztuki czy literatury. 

PROGRAM (plik PDF do pobrania)

15 grudnia | Wydarzenie online na platformie MS Teams

15.30–16.15 | Dr Ewa Urbaniak-Rybicka (PWSZ w Koninie): Margaret Atwood – Canada’s Queen of Letters

16.15–17.00 | Dr Marcin Gabryś (UJ): Christia Freeland – ministra do zadań specjalnych

17.00–17.45 | Dr Ewelina Berek (UŚ): Nelly Arcan, une Québécoise dans le miroir

17.45–18.15 | Dr hab. Anna Czarnowus, prof. UŚ : Primitivism and Medievalism in the Art of Tom Thomson and the Group of Seven

18.15–19.00 | Dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ: Speak White, Speak What, Speak Red. O czym mówi literatura quebecka

16 grudnia | Miejsce wydarzenia: Wydział Humanistyczny, ul. Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec, sala 0.1 | Online: www.youtube.com/c/uniwersytetslaski

9.45–10.30 | Dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ: Literatura quebecka dla początkujących

10.30–11.15 | Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz: Okiem Markizy Monique LaRue – wyzwania współczesności

11.30–13.00 | Dawid Dryżałowski: Gdy trudno myśleć o sporcie - hokej w obliczu siły wyższej

13.45–14.30 | Dr Marta Oracz: Kent Monkman i jego malarstwo

14.30–15.15 | Dr Ewelina Berek: Język francuski w Quebecu dla opornych

PUBLIKACJA STUDENTKI IFR W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM

 

Z przyjemnością informujemy, że w numerze 20 językoznawczego czasopisma Linguistische Treffen in Wrocław (40 pkt) ukazał się artykuł pani Kasjany Kowalskiej, studentki II roku filologii francuskiej, pt. "Multimodalność w przekładzie komiksu. Na przykładzie polskich tłumaczeń wybranych scen z serii „Thorgal” Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a".

Tekst artykułu powstał na podstawie pracy licencjackiej „Multimodalność w przekładzie komiksu. Na przykładzie polskich tłumaczeń serii Thorgal Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a” (2020), napisanej pod opieką naukową dr hab. Natalii Paprockiej, prof UWr.

Artykuł do pobrania (plik PDF)

Serdecznie gratulujemy Autorce i zachęcamy do lektury!

STOWARZYSZENIE ITALIANISTÓW POLSKICH ZAPRASZA

 

Stowarzyszenie Italianistów Polskich zaprasza na wykład prof. dra hab. Romana Sosnowskiego pt. "Język włoski w kontaktach dyplomatycznych nie-Włochów z Imperium Osmańskim i Chanatem Krymskim", który odbędzie się 17.12.2021 o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Ze względów organizacyjnych, zgłoszenia udziału w wykładzie prosimy kierować na adres lucyna.marcol@us.edu.pl (do 16.12.2021).

Serdecznie zapraszamy!

Język włoski w kontaktach dyplomatycznych nie-Włochów z Imperium Osmańskim i Chanatem Krymskim

Włoski (lub dialekty półwyspu) były, co może być zaskoczeniem dla współczesnych, używane w kontaktach międzynarodowych z Turcją i Chanatem Krymskim przynajmniej w trzech krajach: Francji, Polsce, Rosji. O Francji w XVI wieku wspominał już Bruno Migliorini, o wydanych przez Kołodziejczyka dokumentach z Polski z roku 1502 i 1519 wspomina Daniele Baglioni w syntezie poświęconej obecności włoskiego za granicą. Jednak brakuje do tej pory szerszej refleksji historycznej i językoznawczej na ten temat. A przecież tradycja pisania traktatów (adhname) i korespondencji dyplomatycznej z Imperium Osmańskim i Chanatem Krymskim po włosku albo przynajmniej przy pośrednictwie włoskojęzycznych dragomanów była w Polsce długa i trwała (od XVI do XVIII wieku).
Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie tych skomplikowanych relacji kulturowych i językowych a także analiza językowa dokumentów pochodzących ze zbiorów AGAD oraz ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (dwa dokumenty z rkp. 38, wydane i skomentowane w monogafii Manoscritti italiani della Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo).

Prof. dr hab. Roman Sosnowski

Filolog, italianista, językoznawca. Członek-założyciel Stowarzyszenia Italianistów Polskich, członek Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano (w Zarządzie od 2012 roku), członek Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (w Zarządzie w latach 2008-2014), redaktor naukowy serii wydawniczej Collectio Fibulae (wraz z Piotrem Tylusem). Profesor w Zakładzie Filologii Włoskiej, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej (2012-2016), prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego UJ (2019-2021).
Zainteresowania naukowe: historia języków specjalistycznych włoskiego, język włoski XVI wieku, Pietro Bembo jako gramatyk i poeta, leksykografia oraz historia gramatyki. Doktorat w 2003, habilitacja w 2011, tytuł profesora w 2019 roku. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1996 roku. W latach 2006-2010 pracował również na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w latach 2012-2016 na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

WYKŁAD ATRP "PLEJADA": PROF. TOMASZ SWOBODA

 

W imieniu Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" serdecznie zapraszamy na wykład mistrzowski prof. Tomasza Swobody z Uniwersytetu Gdańskiego pt. "Sodome et Gomorrhe : remarques sur le romanesque proustien (en marge de la traduction)".

Wykład odbędzie się 18 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 na platformie Zoom, a jego nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/84191078088?pwd=dWVzeCtJZkhlR1E2UTZ2RHFnRE9Qdz09
Meeting ID: 841 9107 8088
Passcode: 333864

Sodome et Gomorrhe : remarques sur le romanesque proustien (en marge de la traduction)

Dans le cadre du cycle proustien, Sodome et Gomorrhe est un volume relativement indépendant, et sans doute celui qui est le plus romanesque, le plus « balzacien » de tous. La fresque sociale y prend toute son ampleur, et la découverte de l’inversion, véritable noyau de l’action, y constitue, pour le héros, une initiation aussi importante que le motif de la madeleine. Cependant, à travers la réflexion sur la langue, Sodome et Gomorrhe ouvre également La Recherche à la dimension anti-romanesque, travail de sape annoncé dès la première partie par un « essai » sur l’homosexualité. Essayer de ne pas se perdre dans cette complexité, et de trouver des tons pour l’exprimer : telle semble la tâche principale d’un traducteur de ce volume.

STUDENTKI IFR W FINALE KONKURSU "TŁUMACZE NA E-START!"

 

W najbliższy piątek, 10 grudnia, dwie studentki naszego Instytutu - Magdalena Białek i Sylwia Krzywonos - wezmą udział w finale konkursu "Tłumacze na e-start!" organizowanym przez firmę Skrivanek. Trzymamy kciuki!

 

KONKURS TŁUMACZENIOWY "TRADUCTEUR EN HERBE"

 

W sobotę 11 grudnia 2021 roku odbędzie się w Instytucie Filologii Romańskiej VIII edycja konkursu tłumaczeniowego dla licealistów "Traducteur en herbe". Wezmą w nim udział uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu z oddziałami dwujęzycznymi (francusko-polskimi), którzy w grupach będą tłumaczyć na język polski francuski tekst literacki. Przekłady oceni jury złożone ze studentów filologii francuskiej, obradujące pod kierunkiem dr Patrycji Krysiak.

Program
9.00: powitanie uczestników i ogłoszenie zasad konkursu
9.15-10.45: praca tłumaczeniowa (w grupach)
10.45-11.15: przerwa
11.15-12.45: warsztaty przekładoznawcze
dr Regina Solová: „Dlaczego tłumacz nie zawsze ufa słownikom dwujęzycznym"
mgr Natalia Lazreg: „Humor w tłumaczeniu audiowizualnym – challenge dla tłumacza”
12.45-13:00 przerwa
13:00: ogłoszenie wyników konkursu
 
Komitet organizacyjny
mgr Anna Dubaniowska
dr Kaja Gostkowska
dr Patrycja Krysiak
mgr Natalia Lazreg  
dr Regina Solová
dr Aleksander Wiater                           
Michał Frątczak (III FL)
Aleksandra Gazda (III FL)
Natalia Skoczylas (III FL)    
                                                                         

PROGRAM WYDARZENIA (plik PDF do pobrania)

Trzymamy kciuki za uczestników!

 

FL-I-1 A TRYB ZDALNY

Szanowni Państwo,

w dniach 6 - 8 grudnia 2021 r. zajęcia dla grupy 1 A I roku studiów licencjackich filologii francuskiej będą odbywać się  w trybie zdalnym.

WARSZTATY DLA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI / FILOLOGIA HISZPAŃSKA

 

Szanowni Państwo,

w najbliższą środę (1 grudnia br.) o godzinie 17:15 odbędą się warsztaty metodyczne kierowane do praktykujących i przyszłych nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego, a poświęcone kwestiom wzmacniania motywacji uczących się. Warsztaty poprowadzi Álvaro Sesmilo Pina z wydawnictwa Edinumen, a patronat nad wydarzeniem obejmie Nowela.

Z przyjemnością będziemy gościć w IFR (sala 3.2) tylu uczestników, ilu będzie mogło wejść bezpiecznie do sali w obecnych warunkach epidemicznych, pozostałych zapraszamy na spotkanie przez Teams: <Link do spotkania>

Szczegółowe informacje o spotkaniu oraz zapisy (do wyczerpania limitu miejsc) na stronie: https://eventos.edinumen.es/evento/como-motivamos-a-nuestros-estudiantes...

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

HL-III TRYB ZDALNY

 

Szanowni Państwo,

w dniach 26 listopada - 3 grudnia 2021 r. zajęcia dla II roku studiów licencjackich filologii hiszpańskiej odbywać się będą w trybie zdalnym (MS Teams).

Zajęcia DJR (j. francuski, j. włoski, j. portugalski) oraz zajęcia do wyboru, w których uczestniczą ww. studenci, będą prowadzone hybrydowo (lokalnie dla innych kierunków).

HL-II TRYB ZDALNY

 

Szanowni Państwo,

w dniach 26 listopada - 2 grudnia 2021 r. zajęcia dla II roku studiów licencjackich filologii hiszpańskiej odbywać się będą w trybie zdalnym (MS Teams).

Zajęcia DJR (j. francuski, j. włoski, j. portugalski) oraz zajęcia do wyboru, w których uczestniczą ww. studenci, będą prowadzone hybrydowo (lokalnie dla innych kierunków).

PRACE REMONTOWE W IFR

 

Szanowni Państwo,

Od 30 listopada do 3 grudnia na parterze w budynku IFR przy windzie stanie rusztowanie.

W związku z tym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Z poważaniem,

Zespół IFR.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)