Projekty dydaktyczne

Projekty dydaktyczne są to zlecenia wykonywane przez studentów Filologii Francuskiej lub Filologii Hiszpańskiej w ramach zajęć dydaktycznych pod kierunkiem osoby prowadzącej te zajęcia i w oparciu o umowę między podmiotem gospodarczym a Uniwersytetem Wrocławskim.

Podmioty zainteresowane taką formą współpracy prosimy o kontakt.


Przykład zrealizowanego projektu dydaktycznego:

Tłumaczenie na język hiszpański stron internetowych Zamku Kliczków i Hotelu Tumskiego (2011-2012)


Zlecenie to zostało zrealizowane przez uczestników Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich w roku akademickim 2011/2012 pod kierunkiem dr Anny Kuźnik i z korektą dr Trinidad Marín Villora

Przedmiotem zlecenia było wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na hiszpański tekstów informacyjnych pochodzących ze stron internetowych Zamku Kliczków i Hotelu Tumskiego.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)