Filologia hiszpańska

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

ZAPISY NA ZAJĘCIA

semestr letni 2016/17

1. Informacje ogólne

Przedmioty na filologii hiszpańskiej dzielą się na dwie kategorie: 1) przedmioty obowiązkowe, 2) przedmioty do wyboru. Przedmioty do wyboru również są zajęciami obowiązkowymi, jednak student ma w ich przypadku możliwość wyboru spośród kilku propozycji.

 

UWAGA!

Prosimy o przemyślane zapisy, gdyż system nie pozwala na dokonywanie zmian. Dla każdych zajęć został określony limit miejsc. Po jego wypełnieniu rejestracja na dane zajęcia nie będzie możliwa. W razie wątpliwości dotyczących zapisu należy kontaktować się z tutorem:

I rok HL: dr Marlena Krupa [ marlena.krupa@uwr.edu.pl]

II rok HL: dr Magdalena Krzyżostaniak [ magdalena.krzyżostaniak@uwr.edu.pl ]

III rok HL: dr Łukasz Smuga [ lukasz.smuga@uwr.edu.pl]

I rok HM: dr Ewa Kulak [ewa.kulak@uwr.edu.pl]

II rok HM: dr Justyna Nowicka [justyna.nowicka@uwr.edu.pl]

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Studenci I roku HM powinni w semestrze letnim zaliczyć zajęcia monograficzne (30 godzin, 4 ECTS), a studenci specjalizacji "Przygotowanie do zawodu nauczyciela" - przedmiot Podstawy dydaktyki. Studenci II roku HM mogą, ale nie muszą zapisywać się na zajęcia do wyboru.

Lista zajęć do wyboru w semestrze letnim 2016/17 dla studiów magisterskich

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Zajęcia do wyboru w semestrze letnim 2016/17 - wymagana liczba zajęć, godzin, punktów ECTS

 

Rok

i ścieżka studiów

Przedmioty

dowolnego wyboru

(godz./ECTS)

Przedmioty z bloku cywilizacyjnego

(liczba/ECTS)

Przedmioty z bloku

literackiego

(liczba/ECTS)

Przedmioty doskonalenia

językowego (liczba)

I HL, A

45/3

-

-

min. 1 w ciągu całych studiów

I HL, B

45/3

-

-

II HL, A

-

min. 1/min.3

min. 1/min.3

II HL, B

-

min. 1/min.3

min. 1/min.3

III HL, A

30/3

-

-

III HL, B

90/9

-

-

 

Informacje uzupełniające

a) W semestrze letnim studenci kontynuują naukę języka wybranego wcześniej w ramach przedmiotuDrugi język romański oraz wybrane wcześniej seminarium.

b) Studenci I i II roku są zobowiązani do zaliczenia przed końcem studiów przedmiotów Akwizycja i nauka języka drugiego lub Praktyczna stylistyka języka polskiego, natomiast studenci III roku (zgodnie z programem dla ich rocznika) powinni zaliczyć przed końcem studiów OBA te przedmioty.

c) Nadwyżka punktów przechodzi na semestr kolejny i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Lista zajęć do wyboru w semestrze letnim 2016/17 dla studiów licencjackich

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)