MIŁOŚĆ – TŁUMACZ – TŁUMACZENIE 2021

 

XXIV spotkanie Zespołu Badawczego „Tłumaczenie jako środek komunikacji międzykulturowej”
Université de Lille, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Université de Haute-Alsace
MIŁOŚĆ – TŁUMACZ – TŁUMACZENIE
Uniwersytet Wrocławski, 19–21 listopada 2020 r. 23-24 września 2021 r.

 

Version française de la page 

PROGRAM

LINK DO KONFERENCJI

 

Tematyka:

Miłość nie jest uczuciem, które jako pierwsze przychodzi na myśl, kiedy mówimy o tłumaczeniu lub tłumaczu. W powszechnym przeświadczeniu tłumaczenie to niewierna i niedoskonała kopia doskonałego oryginału, tłumacz zaś – to zdrajca (traduttore traditore). Gdybyśmy pragnęli nazwać uczucie żywione do tłumaczenia i tłumacza, byłaby to raczej nieufność. Współczesna refleksja translatologiczna odrzuca ten stereotyp, coraz mocniej podkreślając, że proces tłumaczenia jest tworzeniem, a tym samym pozytywnie wartościując tłumaczy i ich dzieła. Takie jednak głosy, jak Douglasa Hofstadtera („We basically are taught – both by omission and by commission – to ignore, forget about, and disrespect translators”, Le ton beau de Marot) czy Emily Apter („Tłumaczenie to wyrobnictwo, tłumacze to literaccy proletariusze”, Zones de traduction), opisują ciągle jeszcze aktualny, jak się wydaje, sposób widzenia tłumacza i tłumaczenia.

Od stuleci jednak istnieją ci, którzy tłumaczą (i zwykle nie czynią tego bez miłości – do oryginalnego dzieła, do języka, do swej pracy), oraz ci, którzy z tłumaczeń korzystają i do nich się odwołują, częstokroć z miłością i ogromnym sentymentem – do autora, którego nigdy by nie odkryli, gdyby jego dzieła nie zostały przetłumaczone, i do tłumacza, którego talent nierzadko wzbudza podziw. Miłość to również to, z czym tłumacze obcują podczas swojej pracy – jest ona w literaturze wszechobecna.

XXIV spotkanie Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Tłumaczenie jako środek komunikacji międzykulturowej” poświęcone będzie refleksji nad różnymi typami wzajemnych zależności między trzema elementami wskazanymi w tytule: miłością, tłumaczem i tłumaczeniem.

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń

Komitet naukowy:

Jerzy Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Enrico Monti (Université de Haute-Alsace)

Julie Charles (Université de Lille)

Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski)

Komitet organizacyjny:

Elżbieta Skibińska (Zakład Translatologii, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Natalia Paprocka (Zakład Translatologii, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Regina Solová (Zakład Translatologii, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Patrycja Krysiak (Zakład Translatologii, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Języki konferencji:

francuski, polski

Informacje praktyczne

Program

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)