Programme / Program

 
La liste provisoire des communications proposées / Wstępna lista zgłoszonych wystąpień :
 

Beata Baczyńska: Życie poety i wybory tłumacza – Florian Śmieja (1925-2019). Na marginesie odnalezionej w Missisauga antologii hiszpańskiej poezji metafizycznej w polskim przekładzie.

Maria Baïraktari: L’érotisme en traduction et l’érotisme dans la traduction : Gamiani ou deux nuits d’excès de Musset en grec par Andréas Staïkos

Jerzy Brzozowski: L’amour conjugal en question: un problème traductologique de la Bible

Marzena Chrobak: Interprètes amoureux – trois cas romanesques

Małgorzata Gaszyńska-Magiera: Miłość z perspektywy obozu koncentracyjnego w powieściach Jorgego Semprúna i ich przekładach na hiszpański i polski

Patrycja Karpińska, Jędrzej Olejniczak: Redakcja czy uprzedzenie - o decyzjach tłumaczy tekstów erotycznych i tym, co nimi powoduje

Anita Kłos, Mariola Wilczak: Miłość, przekład, mitologia (słowiańska). O translaboracji Julii Dickstein-Wieleżyńskiej i Raffaele Pettazzoniego

Marcin Kurek, Justyna Ziarkowska: O tłumaczeniu transcendencji. Polskie przekłady poezji Świętego Jana od Krzyża, Federico Garcíi Lorki i Juana Gelmana

Sophie Léchauguette: Amour de la traduction

Julie Loison-Charles: « Je t’aime moi non plus » : la correspondance entre Vladimir Nabokov et ses traducteurs français

Joanna Madejczyk: L’amour maternel en traduction : étude de la réception de « L’amour en plus » d’Elisabeth Badinter en Pologne

Jean-Yves Masson: Tra/duire, sé/duire. Réflexions sur le désir de traduire

Enrico Monti: Autour de la traduction des nouvelles d’« amour » de Raymond Carver, What we talk about when we talk about love

Maja Pawłowska: De l’amour courtois vers l’amour sarmate : la traduction du Cid par Jan Andrzej Morsztyn (1662)

Iwona Piechnik: Trois amours dans la traduction polonaise des chants italo-finlandais d’Eino Leino

Anna Rucińska: Joanna Guze – traductrice amoureuse

Kristiina Taivalkoski-Shilov: Amour en traduction : De l’amour et Fragments d’un discours amoureux en finnois

Małgorzata Tryuk: Peut-on tomber amoureux/se de l’objet de ses recherches en traductologie ?

Witold Ucherek: Sur les traductions polonaises des descriptions de l’amour physique

Carole Viñals: La poésie érotique de Jaime Gil de Biedma. A l’épreuve de la traduction

Joanna Warmuzińska-Rogóż: Amour, confiance ou méfiance et ressentiment ? A propos des relations entre auteurs et traducteurs littéraires au Canada

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)