Studia

 

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA ERASMUS W ROKU 2017/18 ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

Osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację zapraszam na spotkanie informacyjne w najbliższy piątek o godz. 15.00, w sali 2.2 (na spotkaniu omówimy dlaszą procedurę, zasady tworzenia Learning Agreement oraz najważniejsze punkty regulaminu, będzie też okazja do zadania dręczących Was pytań).

 

 

PRZED UDANIEM SIĘ DO KOORDYNATORA W CELU ZALICZENIA SEMESTRU ERASMUS+ KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI ROZLICZANIA WYJAZDÓW (W REGULAMINIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ)

Regulamin rekrutacji oraz rozliczeń wyjazdów na studia Erasmus+ na rok 2017/18 - Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/216 (z dnia 21 października 2016)

Ustalenia szczegółowe dotyczace rekrutacji na wyjazd w roku 2017/18 (dla Filologii francuskiej)

Jak rozliczyć się z wyjazdu Erasmus+

Lista uczelni zagranicznych i miejsca studenckie

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA WYJAZDY W ROKU 2017/18

do 25 lutego 2017– złożenie teczki kandydata u Koordynatora instytutowego (dokumenty można zostawić osobiście w 2.3 lub zostawić dla dr Jadwigi Cook na portierni) ;
• 27  lutego 2017 r.- rekrutacja (rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli zajdzie taka potrzeba) ;
28 lutego 2017 r. ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie IFR oraz w gablocie Erasmus na 1 piętrze ;
• 28 lutego 2017 - przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu na stronie usosweb ;
01 marca 2017r, akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz uzupełnienie tam brakujących danych ;
• do 03 marca 2017 -przekazanie do BWM protokołów z rekrutacji wraz z listą kandydatów ;
• 28 lutego - 16 marca 2017 r. studenci skierowani do wyjazdu zakładają indywidualne konta na stronie www.international.uni.wroc.pl  w celu przygotowania formularza zgłoszeniowego ;
• Złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej formularza zgłoszeniowego z podpisem koordynatora instytutowego – do 17 marca 2017 r.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Teczka kandydata powinna zawierać (dokumenty w języku polskim):
• CV ;
• Podanie o przyznanie stypendium Erasmus (wzór podania jest dostępny u koordynatora instytutowego oraz na stronie internetowej IFR) ;
• Zaświadczenie z dziekanatu o średniej za okres wskazany w punkcie 4. (akceptowalny jest też wydruk z USOS ;     
• Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności), do pobrania ze strony IFR ;
• Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 2 roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.

Proszę składać dokumenty w koszulkach do segregatora.

 

Pliki do pobrania: 

Oświadczenie dotyczące Kapitału Mobilności

Podanie o przyznanie stypendium (wyjazd Erasmus+)

DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH I WYJEŻDŻAJĄCYCH NA 3 ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH : podanie o zaliczanie przedmiotów eksternistycznie podczas wyjazdu Erasmus (dotyczy seminariów licencjackich, magisterskich oraz innych wskazanych w Komunikacie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/2016 z dnia 21.X.2016). Wzór podania znajduje się na stronie Wydziału - tutaj.

Wyciąg z Transcript of Records (do rozliczenia wyjazdu u Koordynatora Instytutowego)

Podanie o rozliczenie roczne dla studentów wracających ze studiów Erasmus znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego - tutaj.

 

Okiem studenta, czyli studencki poradnik przetrwania na Erasmusie (źródło - Facebook, strona IFR) : Vademecum

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)