Studia

UWAGA - WIADOMOŚĆ O FAŁSZYWNYCH MAILACH - jeśli na taki traficie, nie otwierajcie!

VOTRE DOSSIER ERASMUS+ : Attention: escroquerie en cours - 2017-1-FR01-KA103-036870

Cher(e)s Collègues,

Nous sommes alertés, par l'Agence Erasmus+ France, qu'une tentative d'escroquerie est actuellement en cours.

Des mails sont envoyés aux étudiants en subtilisant le nom de l'Agence Erasmus+ France.

D'après le mail type, dont nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance, en pièce jointe, ce message est adressé aux étudiants Hors-Europe souhaitant s'inscrire en France. Mais dans ce message type, les coordonnées et le logo du Programme Erasmus sont aussi utilisés.

De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir alerter tous vos étudiants (entrants et sortants) ainsi que tous vos partenaires en Europe et Hors Europe afin de les informer et de rester extrêmement vigilant à ce sujet.

 

 

UWAGA, UWAGA!

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM (2017/18) NA SEMESTR LETNI!!!!

JEŻELI JESTEŚ NA 2 ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH LUB NA STUDIACH MAGISTERSKICH, SPEŁNIASZ WARUNKI REKRUTACYJNE (patrz: regulamin i ustalenia szczegółowe poniżej) I CHCESZ WYJECHAĆ W TYM ROKU NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS, ZŁÓŻ U KOORDYNATORA WYMAGANE DOKUMENTY (lista poniżej). TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 20 PAŹDZIERNIKA, ALE REKRUTACJA NA CAŁEJ UCZELNI ODBYWA SIĘ NA BIEŻĄCO, WIĘĆ NIE MA CO ZWLEKAĆ.

KTO PIERWSZY TEN LEPSZY :-)

 

W roku 2017/18 wszystkie wyjazdy  są obsługiwane w nowej bazie Biura Współpracy Międzynarodowej, https://international-applications.uni.wroc.pl/

 

PRZED UDANIEM SIĘ DO KOORDYNATORA W CELU ZALICZENIA SEMESTRU ERASMUS+ KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI ROZLICZANIA WYJAZDÓW (W REGULAMINIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ)

Regulamin rekrutacji oraz rozliczeń wyjazdów na studia Erasmus+ na rok 2017/18 - Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/216 (z dnia 21 października 2016)

Ustalenia szczegółowe dotyczace rekrutacji na wyjazd w roku 2017/18 (dla Filologii francuskiej)

Jak rozliczyć się z wyjazdu Erasmus+

Lista uczelni zagranicznych i miejsca studenckie

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Teczka kandydata powinna zawierać (dokumenty w języku polskim):
• CV ;
• Podanie o przyznanie stypendium Erasmus (do pobrania ponizej) ;
• Wydruk z USOS z ocenami za semestr poprzedzający rekrutację (w przypadku rekrutacji dodatkowej, październikowej - za cały poprzedzający rok akademicki, wraz ześrednią ze wszystkich przedmiotów oraz z przedmiotów (bloku) PNJF ;
• Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności), do pobrania poniżej ;
• Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 2 roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.

Proszę składać dokumenty w koszulkach do segregatora.

 

Pliki do pobrania: 

Oświadczenie dotyczące Kapitału Mobilności

Podanie o przyznanie stypendium (wyjazd Erasmus+)

DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH I WYJEŻDŻAJĄCYCH NA 3 ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH : podanie o zaliczanie przedmiotów eksternistycznie podczas wyjazdu Erasmus (dotyczy seminariów licencjackich, magisterskich oraz innych wskazanych w Komunikacie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/2016 z dnia 21.X.2016). Wzór podania znajduje się na stronie Wydziału - tutaj.

Wyciąg z Transcript of Records (do rozliczenia wyjazdu u Koordynatora Instytutowego)

Podanie o rozliczenie roczne dla studentów wracających ze studiów Erasmus znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego - tutaj.

 

Okiem studenta, czyli studencki poradnik przetrwania na Erasmusie (źródło - Facebook, strona IFR) : Vademecum

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)