Tutorzy

 

rok 2020/2021

Filologia francuska

Studia licencjackie

I rok FL: dr Patrycja Krysiak

II rok FL: dr Joanna Kotowska-Mizniak

III rok FL: dr Tomasz Wysłobocki

Studia magisterskie

I rok FM: dr Joanna Jakubowska

II rok FM: dr Agata Rębkowska-Kieseler

Filologia hiszpańska

Studia licencjackie

I rok HL: dr Aleksander Trojanowski

II rok HL: dr hab. Ewa Kulak

III rok HL: dr Marlena Krupa

Studia magisterskie - stacjonarne

I rok HM: dr Agata Draus-Klobucka

II rok HM: dr Łukasz Smuga

Italianistyka

Studia licencjackie

I rok: mgr Monika Szmulewska (semestr 1), dr Katarzyna Woźniak (semestr 2)

II rok: dr Maurizio Mazzini

III rok: dr Davide Artico

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)