Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia
w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na specjalnościach filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka

Zapisy w systemie USOS rozpoczną się 13 lutego o godzinie 8.00 i będą trwały do 16 lutego do godziny 8.00.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach, jeśli w grupie pozostaną wolne miejsca (pierwszeństwo mają studenci zapisani przez USOS).

Zajęcia, na które prowadzone są zapisy przez USOS:

dla filologii francuskiej

dla filologii hiszpańskiej

Studenci italianistyki (podobnie jak wszyscy inni studenci IFR) mogą zapisywać się przez USOS na Język angielski B2 z elementami języka biznesowego (zajęcia będą figurować na planie II roku studiów magisterskich filologii francuskiej).

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 15 osób na ćwiczenia i konwersatoria (z wyjątkiem PNJ – dolny limit wynosi 12 osób). Studenci z programów Erasmus i Most przyjmowani są na zajęcia poza wyznaczonymi limitami, ponieważ nie mają możliwości zapisu przez USOS.

W razie wątpliwości należy kontaktować się z tutorem danego roku i specjalności.

Wszelkie ewentualne zmiany grup będą wymagać obowiązkowo aprobaty obu prowadzących i tutora roku. Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są do końca drugiego tygodnia semestru letniego, tj. do wtorku 7 marca. UWAGA, po tym terminie nie będzie można wypisywać się z zajęć ani przenosić do innych grup!

Zapisy na zajęcia koordynują:

na filologii francuskiej dr Monika Grabowska ( monika.grabowska@uwr.edu.pl )

na filologii hiszpańskiej dr Justyna Wesoła ( justyna.wesola@uwr.edu.pl )

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)