Italianistyka

Koordynator / Coordinatrice
dr Katarzyna Woźniak
e-mail: katarzyna.wozniak3@uwr.edu.pl
tel.: (+48) 71 375 27 04 (w godzinach konsulatcji / nell'orario di ricevimento)
 
Konsultacje: w roku akademickim 2019/2020, z uwagi na urlop naukowy, proszę o kontakt mejlowy.
 
REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

Komunikat nr 4/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad wyjazdów studentów Wydziału Filologicznego w ramach programów Erasmus+ Studia i Erasmus+ Praktyki
Szczegółowe warunki udziału, REGULAMIN rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2020/21 tutaj.

 
Dokumenty: teczkę kandydata (w formie foliowej koszulki) należy złożyć u koordynatora (dr Danel Słapek) lub na portierni w jego przegródce do 26 lutego roku 2020. Dokumentacja powinna zawierać:
- podanie o przyznanie stypendium (wzór podania) z wyszczególnioną listą 3 jednostek w kolejności od najbardziej pożądanej.
- zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów) lub wydruk z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej formularzu podania.
- oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (wzór oświadczenia)
Wyciąg z Transcript of Records (do rozliczenia wyjazdu u Koordynatora Instytutowego)
 
 
REKRUTACJA NA PRAKTYKI
Szczegółowe warunki udziału, REGULAMIN rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+ tutaj.
 

Aktualne umowy bilateralne:
 
BARI
Università degli Studi di Bari - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
BOLONIA
Università degli Studi di Bologna - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 3 miejsca
 
CAGLIARI
Università degli Studi di Cagliari - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
FOGGIA
Università degli Studi di Foggia - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
KAJENNA
Université de Guyane - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 3 miejsca
 
KOPER (SŁOWIENIA)
Università del Litorale - studenci – 5 miejsca; pracownicy – 3 miejsca
 
MACERATA
Università degli Studi di Macerata - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
NEAPOL
- Università degli Studi di Napoli “Federico II” - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 1 miejsce
- Istituto Univesitario dela Mediazione “Accademy School” - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 5 miejsc
 
PADWA
Università degli Studi di Padova - studenci – 3 miejsca; pracownicy – 3 miejsca
 
PERUGIA
Università per Stranieri di Perugia - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
PULA (Chorwacja)
Juraj Dobrila University - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
REGGIO CALABRIA
Università per Stranieri "Dante Alighieri" - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 3 miejsca
 
SIENA
Università per Stranieri di Siena - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
WENECJA
Università Ca' Foscari di Venezia - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 5 miejsc
 
VERCELLI
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 1 miejsce
 
WERONA
Università degli Studi di Verona - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 1 miejsce

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)