Egzamin licencjacki

 

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Terminy

termin zerowy: 24 czerwca 2021 (czwartek)
termin pierwszy: 5 i 6 lipca 2021 (poniedziałek i wtorek)
termin poprawkowy: 9 września 2021 (czwartek)

Skład komisji egzaminacyjnej

przewodniczące: prof. dr hab. J. Łukaszewicz, prof. dr hab. K. Biernacka-Licznar
promotorzy: dr D. Artico, prof. dr hab. J. Łukaszewicz
recenzenci i egzaminatorzy: G. La Rosa, M. Mazzini, K. Woźniak

 

INFORMATOR O EGZAMINIE LICENCJACKIM I SEMINARIACH LICENCJACKICH

INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

INFORMATOR LICENCJACKI 2020/2021

INFORMATOR LICENCJACKI 2019/2020

 

DOKUMENTY

Uchwała nr 118/2021 RWF z 21 września 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr

Zasady organizacji seminariów licencjackich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach i stopnia w IFR UWr

Poradnik dyplomanta italianistyki studiów dziennych (plik PDF) - krótki a szczegółowy przewodnik po meandrach procedur związanych ze złożeniem pracy dyplomowej.

Tutaj znajduje się makieta pracy licencjackiej (strony tytułowe, wzór spisu treści) - plik Word do pobrania.

Komunikat nr 3/2021 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 4/2021 w sprawie procedury sprawdzania pracy dyplomowych w JSA

Komunikat nr 5/2021 w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)