Zapisy na zajęcia

 

Zapisy na zajęcia wybierane w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zapisy w systemie USOS dla studentów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczną się 1 października (godz. 8.00) i potrwają do 5 października (godz. 20.00).

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

W przypadku gdy zapisy odbywają się bezpośrednio u prowadzącego, należy zgłosić chęć zapisu na zajęciach lub mailowo.

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 12 osób na ćwiczenia i konwersatoria, a na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób (Komunikat Dziekana WF nr 2/2021 z 3.02.2021).

Z zajęć można się wypisać tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, tzn. do wtorku 19 października (godz. 14.00). W tym celu należy napisać mail z oficjalną informacją do osoby prowadzącej zajęcia i do dr Justyny Wesołej (filologia hiszpańska) lub do dr hab. Natalii Paprockiej (filologia francuska i italianistyka). Po tym terminie przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Osoby kontynuujące Drugi język romański na poziomie B1 nie zapisują się przez system USOS. Zostaną dopisane do grup przez prowadzących na pierwszych zajęciach. Ostateczne listy uczestników zostaną przekazane do sekretariatu po drugich zajęciach.

tylko studenci Zajęcia Język angielski B2 z elementami języka biznesowego przeznaczone są w pierwszej kolejności dla studentów II FM i II HM. Studenci pozostałych kierunków i lat mogą wybrać ten przedmiot w ramach przedmiotu dowolnego wyboru w miarę wolnych miejsc. Studenci II FM i II HM zapisują się na ten przedmiot przez USOS, a pozostałe osoby bezpośrednio u prowadzącej mgr Magdaleny Drewniak. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla studentów II cyklu, których ten wymóg dotyczy) w SPNJO.

Zapisy na zajęcia koordynują: dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dr hab. Natalia Paprocka (natalia.paprocka@uwr.edu.pl). W razie problemów z zapisami prosimy o kontakt.

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

Filologia francuska - studia licencjackie i magisterskie (plik PDF do pobrania)

Filologia hiszpańska - studia licencjackie (plik Word do pobrania)

Filologia hiszpańska - studia magisterskie (plik Word do pobrania)

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)